در این مطلب نیم صفحه اول روزنامه‌های پنج شنبه 11 مهر 1398 را می بینیم.

به گزارش پویش خبر، نیم صفحه اول روزنامه های شرق، امروز هفت صبح، آفتاب یزد، اقتصاد ملی، اقتصاد سرآمد، قدس، ایران، کسب و کار و مردمسالاری را می بینیم.