تمامی کارگران بیکار شده در سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری، جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری به مدت سه ماه از ابتدای اسفند تا پایان اردیبهشت ۹۹ ثبت نام کنند و بدون  تشریفات قانونی، حداقل حقوق ماهیانه قانون کار را در زمان موصوف دریافت کنند.

به گزارش پویش خبر ، با شیوع گسترده کرونا در کشور و تعطیلی بسیاری از مشاغل، کارگاها و واحد های تولیدی بسیاری در کشور تعطیل شده اند، که این امر قشر کارگر و کارفرما را متضرر و معیشت را مشکل کرده است. همه این شرایط دست به دست داده تا قشر فراموش شده کارگر این بار مورد مساعدت قرار بگیرد، از این رو برای حمایت از این دو قشر همزمان با، اقدامات دولت مانند مساعدتهای دستگاههای اجرایی و بسته های حمایت نقدی و اعتباری، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کشور مقرر کرده است که تمامی کارگران بیکار شده در سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری، جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری به مدت سه ماه از ابتدای اسفند تا پایان اردیبهشت ۹۹ ثبت نام کنند و بدون  تشریفات قانونی، حداقل حقوق ماهیانه قانون کار را در زمان موصوف دریافت کنند.

در همین راستا و پیرو دستور عنایت الله رحیمی  استاندار فارس مبنی بر اجرای سریع ، اقدامات حمایتی دستگاه های اجرایی در استان فارس جهت حمایت از کارگران و کارفرمایان و با توجه به اطلاع رسانی گسترده ای که توسط اداره کل تعاون کار استان فارس انجام شده، تا بحال حدود شش هزار نفر از کارگران در استان فارس ثبت نام کرده‌اند که از این لحاظ استان فارس در این طرح حمایتی در کل کشور پیشتاز است. این پشتیبانی از کارگر و کارفرما سبب میشود تا بعد از پایان بحران کرونا و بازگشت به شرایط عادی کشور این مشاغل بتوانند شروع دوباره ای داشته باشند.

 

 

  • نویسنده : سحر علیپور تنگسیری