کتاب «روزنامه نگاری آنلاین و رسانه های برخط» نوشته صادق دوپیکر و با ویرایش روشنا جهانگیرفام توسط انتشارات دا منتشر و روانه بازار کتاب شد.

پویش خبر، روشنا جهانگیرفام:

انفجار بزرگ اطلاعاتى در پایان قرن بیستم به صورت شبکه اینترنت، فرصت ترکیب رسانه‌هاى موجود در یک قالب را ایجاد کرد و با ایجاد فرصت ارتباط گسترده مردمى، انحصار گزارشگرى را از صاحبان سرمایه و حکومت‌ها گرفت.

حاصل این شکسته شدن انحصار و تبدیل گزارشگرى به پدیده‌اى مردمى، انتظارات از گزارشگر را تغییر داد و تنوع زمینه‌هاى کار و گستره مطالب در هر زمینه، کار جذب خواننده را بسیار دشوار کرد که برآیند این تحول سبب تکمیل و نو شدن شکل و نحوه گزارشگرى گردید.

در این شکل نوین، مخاطبان از موجوداتى منفعل و اسیر گزارشگر به صاحبان رأى و قدرت تبدیل شدند که با انتخاب یک مطلب به جاى مطلبى دیگر، با اظهار نظر فورى و بى پروا نسبت به محتواى یک سایت و به چالش کشیدن دقت اطلاعات یک گزارش، توانى اگر نه برابر اما بسیار نزدیک به گزارشگر پیدا کردند.

کتاب حاضر کوششی است در معرفی و شناخت هر چه بیشتر روزنامه نگاری آنلاین و رسانه های برخط در دنیای نوین. این کتاب توسط صادق دوپیکر گردآوری و تألیف شده که روشنا جهانگیرفام کار ویرایش و ثریا شفیعیان طراحی جلد آن را انجام داده و در انتشارات دا صفحه آرایی و منتشر شده است.

گزارشگری چند رسانه‌ای، شهروند خبرنگاری، روزنامه نگاری اینترنتی و سایبر، شبکه‌های اجتماعی و نحوه ایجاد اعتماد سازی در این شبکه‌ها، وب نویسی و گونه های مختلف رسانه‌ای در گزارش از جمله مهم‌ترین مطالب این کتاب می باشد.

 

کتاب «روزنامه نگاری آنلاین و رسانه های برخط» منتشر شد

کتاب «روزنامه نگاری آنلاین و رسانه های برخط» به بازار آمد