کمکهای انسان دوستانه آذربایجان روز چهارشنبه برای سیل زدگان ایران ارسال شد

پویش خبر به گزارش خبرگزاری رسمی ‘آذرتاج ‘ ، فائق تقی زاده معاون وزارت حوادث غیر مترقبه جمهوری آذربایجان گفت: این کمک های انسان دوستانه به دستور الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان برای سیل زدگان ایرانی ارسال شده است.
وی افزود: کمک های انسان دوستانه جمهوری آذربایجان به سیل زدگان ایران به ارزش ۹۵۰ هزار منات ( نزدیک به ۶۰۰ هزار دلار )است .
کمک های انسان دوستانه جمهوری آذبایجان شامل ۱۶۶ عدد لوازم آشپزخانه ، ۳ هزار دست تشک و لحاف، ۷۵ عدد چادر، ۱۵۰ عدد پمپ آب، ۵ فروند قایق لاستیکی ۴ متری، ۱۴۰دست لباس کار، ۳۲۰ دست لباس امداد و نجات و ۲۰۰ عدد جلقه امداد و دو دستگاه ماشین خاک برداری است.
۲۵ استان کشور روزهای آخر سال گذشته تا به امروز درگیر سیل ویرانگر شده و این بلای طبیعی خسارات سنگینی را برای مردم ایران به بار آورده است.
بدون تردید سیل به عنوان یکی از مهمترین بلایای طبیعی شناخته شده است، همچنین در عمل سیلاب هم از نظر تلفات جانی و هم از منظر خسارات مالی مهیب ترین بلایای جوی در جهان به شمار می رود.

  • منبع خبر : ایرنا