پروانه بهره برداري شهرك صنعتي غيردولتي زاگرس توسط مديرعامل شهركهاي صنعتي تهران صادر شد.

به گزارش پویش خبر، پروانه بهره برداری شهرک صنعتی غیردولتی زاگرس در شهرستان شهریار پس از ۶ سال توقف صادر شد و گام بزرگ صنعتی و اقتصادی در منطقه غرب استان تهران آغاز شد.

صابر پرنیان «مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان تهران» در این خصوص گفت: باتوجه به مصوبه هیات وزیران و کارگروه رفع موانع سرمایه گذاری پروانه بهره برداری شهرک صنعتی زاگرس توسط شهرکهای صنعتی استان تهران صادر شد.رییس هیات مدیره شهرکهای صنعتی تهران خاطرنشان کرد؛تاکنون برای ٩ شهرک صنعتی غیردولتی پروانه صادر شده است.

گفتنی است این شهرک  ١١٩هکتار مساحت دارد و ۶٠٠ واحد صنعتی در آن مستقر می باشد.

همچنین صنعتگران و تولید کنندگان شهر قدس از مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان تهران به پاس تلاش های اثرگذار و حمایتهای همه جانبه از صنعت و تولید در دفتر فرماندار شهرستان قدس تقدیر کردند.