"ایرو" با تکیه بر  سکوت و اشاره، مخاطب را با حقیقت زندگیِ پیرمردی رنجور که جام شکسته‌ی زندگی‌اش را تکه‌تکه جمع می‌کند، تنها می گذارد.

«ایرو» اثری مینیمالیستی از «هادی محقق» است.

این فیلم توان فوق العاده‌ای در پرتاب مخاطب به حجمی ملتهب از حادثه‌ای مبهم دارد.

«ایرو» با تکیه بر  سکوت و اشاره، مخاطب را با حقیقت زندگیِ پیرمردی رنجور که جام شکسته‌ی زندگی‌اش را تکه‌تکه جمع می‌کند، تنها می گذارد.

این فیلم در جشنواره‌‌های فیلم سائوپائولوی برزیل، شب‌های سیاه تالین استونی، چنای هند، زوریخ سویس،  بخش مسابقه‌ی ‌اصلی جشنواره فیلم پکن  ۲۰۱۹،  گواهاتی هند و جشنواره‌ی فیلم‌های ایرانی در پراگ اکران شده است.

«ایرو» در ۸۲ دقیقه سرگذشت پیرمردی را روایت می کند که در تنهایی زندگی خود را می‌گذراند و نشسته است در انتظار حکم قصاص فرزندش. او با اینکه برای جلب رضایت خانواده‌ی مقتول تلاش زیادی کرده است، امّا به نتیجه‌ نمی‌رسد. در این بین عروس پیرمرد نیز از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کند و او را در عملی انجام شده قرار می‌دهد و سرپرستی فرزندش را به پیرمرد می‌سپارد.

در انتهای فیلم پیرمرد برای تحویل جنازه‌ی سهراب راهی شهر می‌شود.

آیا این قصه روایتی دیگر از “سهراب‌کشی” در این دیار است؟

 

  • نویسنده : یونس هدایت مقدم