بایگانی‌ها واکسن ایرانی · پویش خبر
اولین تزریق واکسن ایرانی کرونا+عکس ۰۹ دی ۱۳۹۹

اولین تزریق واکسن ایرانی کرونا+عکس

اولین انسانی که تزریق واکسن ایرانی کووید-۱۹ بر رویش انجام شد، کسی نبود جز دختر مخبر-رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)