رییس شورای اداری شهرداری تهران گفت: در اولین جلسه شورای اداری شهرداری تهران در سال جاری، بررسی ادغام تعدادی از ادارات کل در زیرمجموعه معاونت‌های شهردرای تهران را در دستورکار قرار می‌دهیم و درصورت تصویب، وارد مرحله اجرایی آن می‌شویم.

پویش خبر- سکینه اشرفی (رییس شورای اداری شهرداری تهران)، با اشاره به حذف پست قائم‌مقامی‌ از شهرداری تهران اظهار کرد: در اسفند ماه جلسه شورای اداری شهرداری تهران تشکیل شد و چند دستور جلسه داشتیم. یکی از این دستورجلسه‌ها بحث تعیین‌تکلیف قائم مقام‌ها بود. عملیات اجرایی این موضوع در فروردین ماه انجام شد و در حال حاضر پست‌های قائم مقامی‌حذف شده‌اند.

رییس شورای اداری شهرداری تهران ادامه داد: قرار بر این بود که سازماندهی صورت گیرد تا از توان همکارانمان که پیش از این در پست قائم مقامی‌ فعالیت می‌کردند، در جاهای دیگر استفاده شود. این کار در حال انجام است. برخی از قائم مقام‌های مناطق به عنوان مدیرکل معاونت‌های مختلف معرفی می‌شوند و با توجه به توان و تجربه‌شان مشغول به کار می‌شوند که با کمترین مشکل این موضوع را به نتیجه رساندیم.

وی با بیان اینکه شورای شهر تهران در برنامه سوم توسعه شهری ما را موظف به بازنگری در ساختار شهرداری تهران کرد، گفت: دو سه ماهی هست که این کار شروع شده و مشاور پروژه مشخص شده است. اقدامات اولیه انجام شده و کاری که اکنون به صورت خاص در حال انجام است، فرآیندیابی معاونت‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌هاست که بخشی از آن انجام شده است. این کار باید کامل شود و پس از آن پیشنهادات خود را در شورای معاونان و بعد شورای اداری سازمان شهرداری ارائه می‌دهیم تا یک ساختار و سازمان چابک‌تر و کاراتر در شهرداری ایجاد کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران با بیان اینکه سعی‌مان بر این است که کار در همان ظرف زمانی مشخص‌شده در احکام برنامه سوم توسعه شهری به نتیجه برسد، گفت: فکر می‌کنم اکنون فقط کار فرایندیابی یکی از معاونت‌ها به اتمام نرسیده است.

اشرفی با تاکید بر اینکه نگاه موردی به اصلاح ساختار شهرداری تهران درست نیست، گفت: وقتی هنوز کل دیده نشده، اینکه بر مبنای اتفاقاتی که رخ می‌دهد یا اظهارنظرهایی که می‌شود، گوشه‌هایی از ساختار را اصلاح کنیم، درست نیست. ما اول باید به یک کل برسیم، اما اینکه پس از رسیدن به یک ساختار کلی، در همان ساعت تغییر ساختار رخ دهد، شدنی نیست.

وی یادآوری کرد: کار تغییر ساختار شهرداری یک کار فرایندی است و باید طی زمان اتفاق بیفتد. شاید تغییر ساختار شهرداری بین ۲ تا ۳ سال طول بکشد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهردار تهران ادامه داد: به هر حال ما چشم‌انداز خود را مشخص می‌کنیم و اقداماتی را که در اولویت است و مشکلی برای سازمان شهرداری ایجاد نمی‌کند، شروع می‌کنیم.

اشرفی در پاسخ به این پرسش که آیا براساس بودجه سال ۹۷ نباید کاهش ده درصدی واحدهای سازمانی تا پایان این سال اتفاق می‌افتاد، گفت: صحبتی که با اعضای شورای شهر داشتیم، این بود که به یک کل برسیم و معلوم شود که ماموریت‌های شهرداری را در کدام حوزه‌ها می‌توان تقسیم کرد و بعد مشخص شود، برای حوزه‌های تقسیم‌بندی‌شده چند معاونت را می‌توان در هم ادغام کرد.

رییس شورای اداری شهرداری تهران ادامه داد: این احتمال هم وجود دارد که بخشی از یک معاونت در یک معاونت و بخش دیگر در معاونت دیگر ادغام شود. به هر حال در حال بررسی سناریوهای مختلف هستیم.

وی افزود: تا پایان فروردین یا اوایل اردیبهشت به آن ساختار کلی می‌رسیم و بعد به سمت ادغام معاونت‌های شهرداری تهران می‌رویم.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: اکنون به چند معاونت که می‌توان در هم ادغام کرد رسیده‌ایم، اما فعلا از آنها نام نمی‌برم. پس از تصمیم‌سازی در معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، در نهایت آقای شهردار به عنوان تصمیم‌گیر اصلی برنامه را ملاحظه می‌کند و باید با معاونت‌های مختلف بحث و بررسی صورت می‌گیرد. پیش‌نویسی را تهیه می‌کنیم، اما شاید مورد وثوق کارشناسی و نگاه اجرایی دیگر بخش‌های شهرداری و خود شهردار قرار نگیرد.

وی در ادامه گفت: ادغام برخی معاونت‌های شهرداری تهران برای سال ۹۸ در دستور کار ماست و باید به شورای شهر هم در این راستا گزارش ارائه دهیم.

اشرفی در بخش بعدی سخنان خود گفت: از برخی معاونت‌ها به ما پیشنهاداتی مبنی بر کاهش ادارات کل شده است. در حال بررسی هستیم تا تعدادی از ادارات کل داخل معاونت‌ها را هم ادغام کنیم. در اولین جلسه شورای اداری شهر تهران در سال جاری، بررسی تعدادی از این موارد را در دستورکار قرار می‌دهیم و در صورت تصویب، وارد مرحله اجرا می‌شویم. 

  • منبع خبر : ايلنا