دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با طرح ملی توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار(تاپ) در بنگاههای صنعتی به کار گرفته می شوند.

پویش خبر- طرح ملی توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار(تاپ) طرحی است که هدف آن توسعه دانش بنیان بنگاه ها از طریق بهره مندی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، ارتقاء سطح مهارت فارغ التحصیلان مشمول خدمت سربازی، تقویت ارتباط و تعامل بین صنعت و دانشگاه به منظور کاربردی نمودن دانش و یافته های جدید علمی و فناوری اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ارتقاء توان فنی و مهندسی بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری و ظرفیت سازی اشتغال از طریق خلق ارزش افزوده جدید و تأمین اشتغال زایشی و پایدار می باشد.

این طرح در سال ۹۸ در دوبخش برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی که تمایل دارند پایان نامه های خود را به صورت مسأله محور انجام دهند و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که مایلند در قالب طرح پسادکترای صنعتی و فرصت مطالعاتی در بنگاه های صنعتی و معدنی فعالیت کنند، اجرا می شود.

دانشجویان بومی در اولویت طرح تاپ
براساس آمار منتشرشده توسط یونسکو در سال ۲۰۱۵، ایران از نظر تعداد فارغ التحصیلان رشته های فنی-مهندسی پس از آمریکا و روسیه در رتبه سوم جهان قرار گرفته است، اما این توسعه کمی تاکنون آن طور که باید در رشد اقتصادی کشور نمود پیدا نکرده است.

بنابر آخرین گزارش منتشرشده توسط مجمع جهانی اقتصاد، ایران از نظر وجود دانشمندان و مهندسان حائز رتبه ۵۵ و از نظر جذب فناوری در بنگاه ها حائز رتبه ۱۱۸ در میان ۱۳۷ کشور است. بنابراین سرمایه های عظیم انسانی باید در قالب تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه به گونه ای درست هدایت شده و اثربخشی اقتصادی آن ها افزایش پیدا کندکه به همین منظور طرح« تاپ» توسعه دانش بنیان بنگاه ها را از طریق بهره-مندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دنبال می کند.

در این بخش، فرآیند اجرایی برای دانشجویانی که پایان نامه تحصیلات تکمیلی آن ها هدفمند، مسأله محور و مأموریت گرا بوده و براساس نیاز یک بنگاه تولیدی یا خدماتی (موضوع پژوهشی) تعریف شده، ارائه می شود.
بر اساس این طرح ، نیازهای پژوهشی یا فناورانه بنگاه های متقاضی که با توجه به گستردگی ممکن است در قالب یک یا چند پایان نامه قابل رفع باشد، بر مبنای شیوه نامه های مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت احصا ودرسامانه تاپ برای بررسی طرفین عرضه (سربازان، دانشجویان واساتید تاپ ) بارگذاری خواهد شد.

طراحی سامانه به گونه ای انجام می شود تا در مرحله مصاحبه، دانشجویان بومی در اولویت قرارگیرند.
گفتنی است؛ با رونمایی از فاز نخست سامانه الکترونیک طرح از ابتدای اسفند ماه سال جاری، بنگاههای متقاضی می توانند نسبت به ثبت نام و درج نیازهای پژوهشی و فناورانه خود در سامانه این طرح به نشانی www.iranetop.ir اقدام نمایند.

  • منبع خبر : شاتا